Asociatia Litoral 2010 Constanta

Prezentarea Asociaţiei Litoral 2010 Constanţa

  Pentru o mai buna comunicare, recomandam tuturor membrilor Asociatiei "Litoral 2010" Constanta ce au o pagina pe sunphoto.ro sa se alature grupului "Litoral 2010":

 http://www.sunphoto.ro/groups.php?action=view&group=2236

iar celor ce au o pagina pe Facebook sa se alature grupului "Litoral 2010":

 https://www.facebook.com/groups/892444110836652/

   Asociaţia crescătorilor de animale de genotecă „LITORAL 2010” Constanţa este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, ce-şi desfasoara activitatea în conformitate cu prevederile legislaţiei române în vigoare (OG 26/2000, OM 954/16.05.2000, Legea nr.246/ 2005). Asociaţia este membră a Federatiei Nationale a Crescătorilor de Porumbei, Păsări şi Animale Mici din România (FNCPPAMR).

CUI - 26881699

IBAN - RO63 BTRL 0140 1205 S046 79XX                                                         

Banca Transilvania, Agentia Dacia, Constanta    

Scopurile asociaţiei:

1. Reunirea crescătorilor de porumbei, păsări de curte, păsări de colivie şi mamifere mici de blană de pe plan local dar şi naţional într-o asociaţie puternică care să le asigure reprezentarea la diferite concursuri si expoziţii de pe plan local, naţional şi internaţional.

2. Strângerea legăturilor de colaborare între membrii asociaţiei şi cu diferiţi alţi crescători din ţară şi străinătate.

3. Continuarea tradiţiei crescătorilor care au creat, selectat si ameliorat rasele deţinute.

4. Ameliorarea calităţilor acestor rase prin achiziţionarea de animale de valoare genetică superioară din ţară şi din străinătate, a medicamentelor, furajelor şi zooforturilor de bună calitate în vederea redistribuirii acestora tuturor membrilor asociaţiei.

5. Achiziţionarea de rase noi care nu există in raza zonei noastre. În caz că achiziţionarea va avea ca sursă importul, asociaţia va demara toate demersurile necesare pentru realizarea acestuia.

6. Atragerea tineretului la creşterea animalelor si pasărilor si petrecerea timpului liber in preajma acestor animale şi sprijinirea acestuia din punct de vedere al logisticii şi trainingului

7. Organizarea unor cursuri de perfecţionare în creşterea animalelor, nutriţie, igienă, asistenţa medicală de specialitate, cursuri de arbitraj şi a unor schimburi de experienţă în ţară şi străinătate.

8. Popularizarea prin ziare locale sau naţionale, cotidiene, internet a rezultatelor obţinute de membrii asociaţiei.

9. Înregistrarea animalelor intr-o evidenţă unică, pe rase, tatuaje, inele, vaccinări si certificate de calitate şi procurarea procurarea de materiale care să fie distribuite membrilor (inele, cleşi de tatuat, formulare de atestare a pedigree-ului).

10. Completarea unui calendar anual de participare la expoziţii şi concursuri cu date fixate din timp.

11. Organizarea de expoziţii, concursuri cu porumbei şi târguri cu caracter specific cu porumbei, păsări de curte, păsări de colivie şi mamifere mici de blană.

12. Realizarea şi editarea de cărţi, publicaţii periodice, pliante, afişe, broşuri, cataloage, programe informatice şi alte materiale informative.

13. Dezvoltarea unor activităţi economice proprii în vederea autofinanţării.

14. Reprezetarea membrilor asociaţiei în raport cu autorităţile în domeniu ale statului pentru obţinerea de subvenţii destinate sprijinirii activităţii de creştere a animalelor de genotecă. Subvenţiile vor fi distribuite de asociaţie în raport cu numărul real de animale deţinute de fiecare crescător.

15. Forul de conducere al asociaţiei trebuie să identifice şi să găsească mecanismele necesare pentru ca valoarea animalelor şi păsărilor existente în evidenţa asociaţiei să fie agreate şi de autorităţile statului.

16. În caz de epidemie, în cazurile în care Autoritatea sanitar-veterinară decide că trebuie luate măsuri de eutanasiere, decizia de eutanasiere a animalelor se va aplica numai după analize specifice de laborator pentru fiecare crescător în parte.

17. Despăgubirile acordate în caz de eutanasiere trebuie să fie în raport cu valoare agreată (vezi punctul 15.) pentru a da posibilitatea crecătorilor să îşi continue activitatea.

18. Alte activităţi prevăzute de lege, potrivit scopului asociaţiei.